HEIKKI WILÉN

OTM, avustava lakimies
Helsinki

Yhteystiedot

Heikki Wilén keskittyy pääasiassa henkilöstöä koskeviin työoikeudellisiin kysymyksiin.

Heikki on ollut Kalliolaw’n palveluksessa maaliskuusta 2021 alkaen. Ennen sitä hän työskenteli työmarkkinajärjestössä. Hänellä on laajaa osaamista muun muassa työehtosopimusjärjestelmästä ja työehtosopimuksien soveltamiskysymyksistä.