Pekka Holopainen

 

Asianajaja, MBA, osakas

Helsinki

 

Erikoisalueet: Riitojen ratkaisu, kaivos ja ympäristö, julkiset hankinnat, kiinteistöjärjestelyt ja rakennushankeet

Puh. 09 6812 9321
Matkapuh. 050 5911 089
Fax. 09 6812 9320
pekka.holopainen@kalliolaw.fi

Pekka Holopainen on ollut Kalliolaw’n palveluksessa vuodesta 2010. Sitä ennen hän toimi lähes 15 vuotta muun muassa lakiasiainjohtajana sekä muissa lakimiestehtävissä useissa kansainvälisissä yrityksissä niin Suomessa kuin ulkomailla. Vuosina 1990 – 1996 hän on työskennellyt asianajotoimistoissa Suomessa ja Saksassa. Oikeustieteen kandidaatin tutkintonsa lisäksi hänellä on vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto Bonnin yliopistosta Saksasta sekä MBA London Business Schoolista.

 
Osaamisalueet

 

Pekka Holopaisella on huomattavaa kokemusta erilaisista kansainvälisistä ja kotimaisista sopimuksista sekä hyvään hallintotapaan liittyvistä asioista. Lisäksi hänen osaamisalueisiinsa kuuluu kaivostoiminta.

Luottamustehtävät

 

Hänellä on useita luottamustehtäviä yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden hallituksissa. Hän on myös Suomen Asianajajaliiton yhtiöoikeuden asiantuntijaryhmän jäsen vuodesta 2011.