Onko yrityksesi ilmoittanut edunsaajista jo PRH:lle?

Tosiasialliset edunsaajat on rekisteröitävä viimeistään 1.7.2020 Kaupparekisteriin. Jos tosiasialliset edunsaajat tai heidän tietonsa muuttuvat, tiedot on päivitettävä paitsi yhtiön sisäisesti ylläpitämässä edunsaajien luettelossa, myös PRH:n rekistereissä. Ilmoitus on maksuton ja yhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi tehdä ilmoituksen sähköisesti YTJ:n palvelussa.

Keitä koskee?

Kaikkia yksityisiä osakeyhtiöitä, avoimia ja kommandiittiyhtiöitä, eurooppayhtiöitä, osuuskuntia ja ulkomaisia trusteja

Keitä ei koske?

Pörssiyrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeet Suomessa

Mikä tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa yrityksessä. Yritysten osalta tosiasiallisena edunsaajana pidetään henkilöä, jolla on yli 25 prosentin omistus tai ääniosuus yrityksessä. Jos tällainen omistus- tai äänivaltaosuus on toisen yrityksen hallussa, on selvitettävä, ketkä luonnolliset henkilöt voivat tehdä itsenäisesti päätöksiä omistavassa yrityksessä.

Ei tosiasiallisia edunsaajia?

Huomaathan, että ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä meihin osoitteeseen info@kalliolaw.fi tai kontaktihenkilöösi Kalliolaw’lla. Autamme yrityksesi tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisessa ja ilmoituksen tekemisessä.


Kalliolaw Asianajotoimisto Oy- Attorneys Ltd

info@kalliolaw.fi

  • White LinkedIn Icon