PALVELUMME

Avustamme sopimus­neuvotteluissa ja sopimusten laatimisessa ja tarkistamisessa. Neuvomme sekä moni­mutkaisissa että joka­päiväisissä sopimus­asioissa.

Avustamme hallituksia, ylempää johtoa sekä osakkeen­omistajia kaikissa yhtiö­oikeudellisissa asioissa koko yrityksenne elinkaaren ajan.

Meillä on kokemusta riitojen ratkaisemisesta ja riita­tilanteissa autamme teitä löytämään kannaltanne parhaan keinon riidan ratkaisemiseksi.

Neuvomme asiakkaitamme kaikissa henkilöstö­kysymyksissä, oli kyse sitten työ­suhteista tai yrityksen ja sen toimitus­johtajan välisestä suhteesta.

Neuvomme sekä alkuvaiheen että myöhemmän vaiheen rahastoja pääoma­sijoitus­rahastojen perustamisessa ja rahastojen rakenteiden suunnittelussa.

Autamme asiakkaitamme rakentamaan menestyksekkään strategian immateriaalioikeuksien suojaamiseksi.

Kokenut yrityskauppa- ja rahoitus­ryhmämme on tunnettu eturivin osaamisestaan. Avustamme kaikissa yrityskaupan vaiheissa.

Toimistoamme on jo vuosia pidetty johtavana suomalaisena kaivos­toimintaan keskittyvänä asianajo­toimistona.

Käytännönläheinen apumme auttaa asiakkaitamme noudattamaan henkilö­tietojen käsittelyä koskevaa sääntelyä.

Avustamme jatkuvasti asiakkaitamme julkisissa hankinnoissa, joko tarjous­vaiheessa tai silloin kuin päätöksistä valitetaan.

Osaamistamme hyödyntävät sijoittajat, kiinteistön­omistajat, rakennuttajat ja muut tahot erityisesti kiinteistö­järjestelyissä sekä rakennus- ja rakennus­urakka­projekteissa.