JULKISET HANKINNAT

Avustamme jatkuvasti asiakkaitamme julkisissa hankinnoissa – sekä tarjousvaiheessa että silloin kun päätöksistä valitetaan.

Edustamme sekä toimittajia että hankitayksiköitä koko hankintaprosessin ajan ja neuvomme monimutkaisissa hankintalain tulkintakysymyksissä sekä avustamme neuvotteluissa ja oikeusprosesseissa. Meillä on erityisen laajaa osaamista teknologia- ja terveydenhuoltoalan hankinnoista.

Neuvomme hankintayksiköitä hankintoihin liittyvissä strategisissa ja operatiivisissa kysymyksissä sekä hankintojen suunnittelussa, kuten myös asiakirjojen laadinnassa ja tarjoajien kanssa käytävissä neuvotteluissa. Edustamme niin ikään julkisten hankintojen toimittajia erinäisissä hankintalain ja -sopimusten tulkintatilanteissa, kuten hankintapäätösten oikeellisuuden arvioinnissa ja näihin liittyvissä oikaisuvaatimuksissa ja markkinaoikeusprosesseissa. Laaja kokemuksemme pöydän molemmilta puolilta edesauttaa meitä neuvomaan hyvin käytännönläheisesti sekä julkisyhteisöjä että toimittajia.

UUSIMMAT REFERENSSIT