LUONNONVARAT JA ENERGIATEOLLISUUS

Yksi johtavista kaivoslainsäädäntöön erikoistuneista asianajotoimistoista – oikeudellista neuvonantoa malminetsintä- ja kaivosprojekteihin

Suomen kallioperä kuuluu Fennoskandian kilpialueeseen, mistä syystä Suomen mineraalipotentiaali arvioidaan hyväksi. Vastaavia kilpialueita sijaitsee muun muassa Kanadassa ja Australiassa.

Merkittävä osa Suomessa toimivista malminetsintä- ja kaivosyhtiöistä ovat muun muassa Toronton, Sidneyn, Oslon tai Tukholman pörsseissä noteerattujen yhtiöiden omistuksessa.

Geologian tutkimuskeskus ylläpitää geologisiin luonnonvaroihin liittyvää tietokantaa sekä kansallista kairasydän arkistoa, johon on arkistoitu yli 3,5 miljoonaa metriä syväkairauksen tuloksena syntyneitä kairasydämiä. Kairasydämiä voi tutkia GTK:n tutkimustiloissa.

Suomi on poliittisesti ja sosiaalisesti vakaa oikeusvaltio. Luvitus- ja hallintomenettelyt ovat Suomessa läpinäkyviä ja ennakoitavissa, mikä osaltaan takaa toiminnanharjoittajien oikeussuojan toteutumista.

Toimistomme on maamme johtava kaivosoikeuden asianajotoimisto ja meillä on pitkäaikainen kokemus kaivossektorilta.

Laadukasta oikeudellista neuvonantoa energiasektorilla toimiville yrityksille

Suomi on maailman johtavia maita uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä. Esimerkiksi Suomen Tuulivoimayhdistyksen visiona on saavuttaa 30 TWh vuotuinen tuulivoimatuotanto, joka vastaisi noin kolmannesta maan sähkönkulutuksesta.

Avustamme energiasektorilla toimivia yrityksiä projektirahoitusta koskevista asioista yritys- ja liiketoimintakauppoihin. Avustamme myös energia-alan sääntelyyn ja yhtiöiden päivittäiseen toimintaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Palvelumme toimialalle

Kaivos- ja energiasektorin liiketoimet, yrityskaupat ja -järjestelyt sekä due diligence -tarkastukset
Rahoitusjärjestelyt
Malminetsintä-, kaivos- ja ympäristölupamenettelyt
Maankäyttöön liittyvät kysymykset
Mineraalioikeuksien hallinnointi
Mineraalioikeuksien siirto- ja panttausjärjestelyt
Strategiset joint venture -järjestelyt
Projektisopimukset sekä rojaltit ja net smelter return -palkkiomallit
Malminetsintä- ja kaivoslupien oikeudelliset tarkastukset
Luonnonsuojeluun sekä ympäristösääntelyyn ja -vastuisiin liittyvät kysymykset

Kokemuksemme toimialalta

Olemme avustaneet kaivos- ja malminetsintäyhtiöitä useimmissa Suomessa tapahtuneissa yrityskaupoissa ja mineraalioikeuksia koskevissa järjestelyissä.
Avustamme jatkuvasti malminetsintä- ja kaivosyhtiöitä lupamenettelyissä.
Avustamme useita malminetsintäyhtiöitä päivittäisissä käytännön asioissa viranomaisten, maanomistajien ja kuntien kanssa.
Avustamme energiasektorilla toimivia yhtiöitä päivittäisissä oikeudellisissa kysymyksissä sekä kaupallisten sopimusten laadinnassa.
Olemme avustaneet energiayhtiötä rahoitusjärjestelyissä sekä liikekauppoihin liittyvissä asioissa.
Toimimme Rupert Resources Ltd.:n neuvonantajana rahoitusjärjestelyissä, yhtiön kerätessä 25.600.000 Kanadan dollaria.
Toimimme Strategic Resources Inc.:n neuvonantajana sen hankkiessa Mustavaaran kaivosta koskevia omaisuuseriä Ferrovan Oy:n konkurssipesältä.
Toimimme First Quantum Minerals Ltd.:n neuvonantajana yhtiön myydessä Kevitsan nikkeli-, kupari- ja platinakaivoksen Boliden Mineral AB:lle 712 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla.

Panu Skogström
(+358)050 5911 093
panu.skogstrom@kalliolaw.fi

UUSIMMAT REFERENSSIT