LUONNONVARAT JA ENERGIATEOLLISUUS

Suomella on pitkät kaivostoiminnan perinteet. Kaivosten, sulattamojen, kaivosteknologiayritysten ja tutkimusorganisaatioiden lisäksi meillä on hyvin aktiivinen junioriyhtiöiden sektori. Moni kaivos- ja metallinjalostusyhtiö toimii myös kansainvälisesti. Suomessa on myös kasvava määrä erityisteknologiaa tarjoavia pk-yrityksiä; teknologinen tietotaitomme on globaalisti tunnustettu.

Kalliolaw on maamme johtava kaivosoikeuden asianajotoimisto ja meillä on pitkäaikainen kokemus kaivossektorilta. Neuvomme niin ulkomaisia kuin suomalaisiakin kaivos- ja malminetsintäyrityksiä niiden koko elinkaaren ajan. Meillä on huomattava määrä kokemusta malminetsintälupa-asioista, rekisteröintiasioista ja kaivosyhtiöiden avustamisesta kaikissa päivittäisissä oikeudellisissa asioissa. Kalliolaw on avustanut kaivos- ja malmientsintäyhtiötä useimmissa Suomessa tapahtuneissa yrityskaupoissa, oli sitten kyse osakekaupoista tai kaivoslain alaisten lupien siirroissa.

Edustamme energiateollisuuden yrityksiä ja investoijia esimerkiksi alan sääntelyyn ja yritysten päivittäiseen toimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

UUSIMMAT REFERENSSIT