Rupert Resources Ltd hankki 25,6 miljoonan Kanadan dollarin rahoituksen

Toimimme Rupert Resources Ltd:n ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden Suomen neuvonantajana sen oman pääoman ehtoisessa rahoituksessa, yhtiön kerätessä 25.600.000 Kanadan dollaria. Rahoitus koostui kahdesta komponentista: julkisesta oman pääoman ehtoisesta annista (“Julkinen Osakeanti”) sekä yksityisten sijoittajien sijoituksista (“Sijoitukset”). Julkisella Osakeannilla ja Sijoituksilla kerätyt varat käytetään Rupert Resources Ltd:n Suomessa tapahtuvaan malminetsintään sekä yleisiin käyttöpääomatarpeisiin. Rupert Resources Ltd omistaa mm. Sodankylässä sijaitsevan Pahtavaaran kultakaivoksen.