Avustimme NRPL Aero OY:n osakkeenomistajaa hänen myydessä NRPL Aero OY:n kaikki osakkeet

Avustimme NRPL Aero OY:n osakkeenomistajaa hänen myydessä NRPL Aero OY:n kaikki osakkeet Goodwin PLC:n tytäryhtiölle, Easat Antennas Ltd:lle. NRPL Aero OY on suomalainen lennonjohtolaitteistojen valmistaja ja toimittaja ja Goodwin PLC on Lontoon pörssissä listattu yhtiö.