YHTIÖOIKEUDELLINEN NEUVONANTO JA COMPLIANCE

Avustamme hallituksia, ylempää johtoa sekä osakkeenomistajia kaikissa yhtiöoikeudellisissa asioissa koko yrityksenne elinkaaren ajan. Neuvonantomme voi liittyä esimerkiksi yhtiöiden tai sivuliikkeiden perustamisiin ja hallinnointiin, viranomaisrekisteröinteihin ja -ilmoituksiin, optio- ja muiden kannustinjärjestelmien rakentamisiin, hallituksen jäsenten vastuiden ja osakkeenomistajien oikeuksien arviointiin, hyvän hallintotavan toimeenpanemiseen, yhtiöoikeudellisten päätösten laatimiseen, osakassopimuksiin sekä kotimaisten ja rajat ylittävien sulautumisten täytäntöönpanemisiin. Avustamme myös yhtiökokousasioissa ja toimimme yhtiökokouksien puheenjohtajina. Lainsäädännön ja erilaisten compliance -sääntöjen noudattaminen on tärkeä osa yrityksen riskienhallintaa. Sijoituspalveluyrityksiä sekä tiettyjä muita yhtiötä ja järjestöjä koskee moninaiset lainsäädännölliset sekä raportointiin liittyvät velvoitteet ja vastuut. Käytännönläheinen neuvonantomme auttaa yritystänne toimimaan tässä lainsäädännöllisessä ympäristössä.

UUSIMMAT REFERENSSIT