Onko yrityksesi ilmoittanut edunsaajista jo PRH:lle?

2020-10-13T15:18:39+03:00

Tosiasialliset edunsaajat on rekisteröitävä viimeistään 1.7.2020 Kaupparekisteriin. Jos tosiasialliset edunsaajat tai heidän tietonsa muuttuvat, tiedot on päivitettävä paitsi yhtiön sisäisesti ylläpitämässä edunsaajien luettelossa, myös PRH:n rekistereissä.