KAIVOS JA YMPÄRISTÖ

Toimistomme on yksi ensimmäisistä suomalaisista malminetsintä- ja kaivosasioihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja toimistoamme on jo vuosia pidetty johtavana suomalaisena kaivostoimintaan keskittyvänä asianajotoimistona.

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista oikeudellista neuvonantoa malminetsintä- ja kaivosasioissa sekä mineraalioikeuksien hallinnointipalvelua, mikä tekee meistä ainutlaatuisen kumppanin yrityksille, jotka suunnittelevat malminetsintä- tai kaivostoiminnan aloittamista Suomessa. Olemmekin usein ulkomaisten kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden ensimmäinen kontakti Suomessa yhtiöiden suuntautuessa Suomen markkinoille.

Asiakkainamme on niin pörssiyhtiöitä kuin yksityisyrityksiä sekä muita kaivosalalla toimiva tahoja, kuten pääomasijoittajia. Avustamme jatkuvasti yrityksiä, jotka raportoivat mineraalivarannoistaan alalla yleisesti käytettyjen säädösten mukaisesti, kuten NI 43-101, JORC- ja PERC-säädösten mukaisesti.

Asiantuntijamme avustavat vaativissa kaivosoikeudellisissa kysymyksissä sekä muissa kaivosprojekteihin liittyvissä asioissa, kuten kaivos- ja malminetsintätoimintaan liittyvissä lupa-asioissa, mineraalioikeuksia koskevissa järjestelyissä sekä siirto- ja panttausasioissa. Avustamme myös strategisten joint venture -rakenteiden, rojaltien ja net smelter return -palkkiomallien suunnittelussa, mineraalioikeuksia koskevissa due diligence -tarkastuksissa sekä rahoitus-, malminetsintä- ja projektisopimusten laadinnassa. Toimistomme on avustanut kaivos- ja malminetsintäyhtiöitä useimmissa Suomessa tapahtuneissa yrityskaupoissa ja mineraalioikeuksia koskevissa järjestelyissä.

Lisääntyvät ympäristövaatimukset luovat usein merkittäviäkin haasteita liiketoiminnalle. Siinä missä rikkomukset voivat johtaa muun muassa maine- ja vastuukysymyksiin, muutokset sääntelyssä tai liiketoiminnassa voivat joko itsessään käynnistää tai edellyttää toiminnanharjoittajaa käynnistämään erilaisia hallinto- ja lupamenettelyitä. Toimistomme asiantuntijat ovat kokeneita neuvonantajia ympäristöoikeuteen liittyvissä asioissa, kuten yritysjärjestelyihin, due diligence -tarkastuksiin ja lupamenettelyihin liittyvissä asioissa. Autamme asiakkaitamme hallitsemaan ympäristösääntelyyn liittyviä riskejä.

Kalliolaw’n kaivos- ja ympäristöpraktiikka sijoittuu jatkuvasti korkealle muun muassa arvostetussa IFLR1000 -julkaisussa. Kalliolaw osallistuu myös säännöllisesti Lexologyn ”Panoramic” -julkaisun kirjoittamiseen. Lataa viimeisin artikkeli ”Panoramic – Mining 2024″ tästä (artikkeli saatavilla englanninkielisenä).

UUSIMMAT REFERENSSIT