KAIVOS JA YMPÄRISTÖ

Toimistomme oli ensimmäisiä suomalaisia asianajotoimistoja, joka erikoistui malminetsintä- ja kaivosasioihin, ja toimistoamme on jo vuosia pidetty johtavana suomalaisena kaivostoimintaan keskittyvänä asianajotoimistona. Olemme usein ulkomaisten kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden ensimmäinen kontakti, kun he tavoittelevat Suomen markkinoita ja silloin, kun suomalaiset yhtiöt laajentavat ulkomaille.

Avustamme suomalaisia ja ulkomaisia kaivos- ja malminetsintäyhtiötä näiden koko elinkaaren aikana, sisältäen esimerkiksi kaivos- ja malminetsintätoimintaan liittyvien lupien hankkimisen, myymisen, siirtämisen ja panttaamisen. Avustamme myös lupa-asioissa, joint venture -rakenteiden, rojaltien ja net smelter -palkkiomallien suunnittelussa sekä päivittäisissä käytännönasioissa viranomaisten, maanomistajien ja kuntien kanssa.

Ympäristö- ja lainsäädäntöasiat tulee erityisesti ottaa huomioon toiminnoissa, joilla voi olla ympäristövaikutuksia. Niin ikään ostetun kiinteistön aikaisempi käyttö voi aiheuttaa vastuu- tai maineriskejä ostajalle. Toimistomme avustaa kaikissa ympäristöoikeuteen liittyvissä asioissa aina due diligence -tarkastuksista ympäristölupa-asioihin asti. Samoin avustamme oikeudenkäynneissä, hallintovalitusasioissa sekä muissa viranomaisasioissa.

Kalliolaw’n kaivos- ja ympäristöryhmä on jatkuvasti rankattu korkealle mm. IFLR1000:n tutkimuksissa. Kalliolaw osallistuu myös säännöllisesti Law Business Research Limited:in ”Getting The Deal Through – Mining” -julkaisun kirjoittamiseen. Lataa viimeisin Suomi-artikkeli ”GTDT – Mining 2019″

Panu Skogström (+358)050 5911 093 panu.skogstrom@kalliolaw.fi

UUSIMMAT REFERENSSIT