Onko yrityksesi ilmoittanut edunsaajista jo PRH:lle?

Tosiasialliset edunsaajat on rekisteröitävä viimeistään 1.7.2020 Kaupparekisteriin. Jos tosiasialliset edunsaajat tai heidän tietonsa muuttuvat, tiedot on päivitettävä paitsi yhtiön sisäisesti ylläpitämässä edunsaajien luettelossa, myös PRH:n rekistereissä. Ilmoitus on maksuton ja yhtiön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja voi tehdä ilmoituksen sähköisesti YTJ:n palvelussa.

Keitä koskee?

Kaikkia yksityisiä osakeyhtiöitä, avoimia ja kommandiittiyhtiöitä, eurooppayhtiöitä, osuuskuntia ja ulkomaisia trusteja

Keitä ei koske?

Pörssiyrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, ulkomaisten yhtiöiden sivuliikkeet Suomessa

Mikä tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa yrityksessä. Yritysten osalta tosiasiallisena edunsaajana pidetään henkilöä, jolla on yli 25 prosentin omistus tai ääniosuus yrityksessä. Jos tällainen omistus- tai äänivaltaosuus on toisen yrityksen hallussa, on selvitettävä, ketkä luonnolliset henkilöt voivat tehdä itsenäisesti päätöksiä omistavassa yrityksessä.

Ei tosiasiallisia edunsaajia?

Huomaathan, että ilmoitus täytyy tehdä myös, vaikka yrityksellä ei ole edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä meihin osoitteeseen info@kalliolaw.fi tai kontaktihenkilöösi Kalliolaw’lla. Autamme yrityksesi tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisessa ja ilmoituksen tekemisessä.

ONKO YRITYKSESSÄSI VAIN SÄHKÖISET KAUPPAREKISTERI-ILMOITUKSET MAHDOLLISIA?

YTJ:n sähköisessä palvelussa kysytään jokaisen ilmoituksen yhteydessä, onko yritykselle mahdollisia vain sähköiset ilmoitukset, vai sallitaanko myös paperiset ilmoitukset.

Huomaathan, että jos asiakkaamme ei erikseen tee YTJ-palvelussa meille sähköistä valtuutusta, teemme asiakkaidemme kaupparekisteri-ilmoitukset paperilla. Jos yritys on sallinut vain sähköiset kaupparekisteri-ilmoitukset, emme voi tehdä paperisia ilmoituksia, mikä hidastaa ilmoitusten käsittelyä.

Yrityksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai muu edustaja voi tarkistaa, onko yrityksessä vain sähköiset ilmoitukset mahdollisia tekemällä ilmaisen tosiasiallisten edunsaajien ilmoituksen YTJ-palvelussa, jossa kyseisen valinnan voi myös muuttaa.